Carboeira

Folla de control de camións: Carboeira

Data Hora Saída Matrícula Nº de guía Tipo de Carga Destino Observacións
 14/11/13  08:30  59 57 NO  5908  PUNTAL  EUROPAC  modelo de control de camions
 14/11/13  12:30  59 57 NO  5910   PUNTAL  EUROPAC
 18/11/13  08:45  59 57 NO  5913   PUNTAL  EUROPAC  factura 019
 18/11/13  12:15  59 57 NO  5914   PUNTAL  EUROPAC
 20/11/13  09:00  53 30 PL  7447   PUNTAL  EUROPAC
 21/11/13  09:10  97 62 OF  7484   PUNTAL  EUROPAC
 21/11/13  15:25  97 62 OF  7485   PUNTAL  EUROPAC
 26/11/13  12:25  59 57 NO  7374   PUNTAL  EUROPAC
 27/11/13  09:15  97 62 OF  7493   PUNTAL  EUROPAC
 27/11/13  10:20  59 57 NO  5932  VIGAS  PEREZ
 28/11/13  08:30  59 57 NO  5934  VIGAS  PEREZ
 28/11/13  12:30  59 57 NO  5935  VIGAS  PEREZ
 29/11/13  12:10 59 57 NO  5938  VIGAS  PEREZ
 29/11/13  16:30  59 57 N0  7377  PUNTAL  EUROPAC
 02/12/13  15:30  44 CA 21  7852  PUNTAL  EUROPAC  factura 022factura 021factura 020
 03/12/13  08:40  59 57 N0  5943  VIGAS  PEREZ
 03/12/13  12:30  44 CA 21  7854  PUNTAL  EUROPAC
 04/12/03  09:00  59 57 N0  5946  VIGAS  PEREZ
 04/12/03  13:00  59 57 N0  5947  VIGAS  PEREZ
 04/12/03  15:00  44 CA 21  7856  PUNTAL  EUROPAC
 05/12/13  08:30  59 57 N0  5949  VIGAS  PEREZ
 05/12/13  15:00  44 CA 21  7858  PUNTAL  EUROPAC
 09/12/13  12:00  59 57 N0  6019  VIGAS  PEREZ
 09/12/13  15:00  44 CA 21  7862  PUNTAL  EUROPAC
 10/12/13  09:00  59 57 N0  6152  VIGAS  PEREZ
 11/12/13  08:30  44 CA 21  7865  PUNTAL  EUROPAC
 12/12/13  08:30  59 57 N0  7576  PUNTAL  EUROPAC
 12/12/13  16:00  59 57 N0  7577  PUNTAL  EUROPAC
 13/12/13  08:30  59 57 N0  7578  PUNTAL  EUROPAC   factura 023
 16/12/13  09:00  59 57 N0  6160  VIGAS  PEREZ
 16/12/13  12:00  59 57 N0  6161  VIGAS  PEREZ
 16/12/13  17:00  59 57 N0  7391  PUNTAL  EUROPAC
 17/12/13  09:30  53 30 PL  7252  PUNTAL  EUROPAC
 17/12/13  12:15  59 57 N0  6115  VIGAS  PEREZ
 20/12/13  09:15  59 57 N0  6169  VIGAS  PEREZ
 20/12/13  14:30  59 57 N0  7397  PUNTAL  EUROPAC
 23/12/13  10:00  59 57 N0  7882  PUNTAL EUROPAC
 30/12/13  10:00  59 57 N0  7995  PUNTAL EUROPAC  factura 026
 03/01/14  10:20  53 30 PL  7809  PUNTAL EUROPAC
 09/01/14  09:00  59 57 N0  6191  VIGAS  PEREZ
 09/01/14  14:30  59 57 N0  7819  PUNTAL  EUROPAC
10/01/14  09:00  44 CA 21  6196  VIGAS  PEREZ
14/01/14  14:20  59 57 NO  7825  PUNTAL  EUROPAC
15/01/14  09:00  59 57 NO  6200  VIGAS  PEREZ
15/01/14  14:30  59 57 NO  7826  PUNTAL  EUROPAC  factura 001 rota do minho
16/01/14  08:45  59 57 NO  7002  VIGAS  PEREZ
16/01/14  15:00  59 57 NO  7827  PUNTAL  EUROPAC  CORTA TERMINADA
 01/07/14  16:00  28 42 ZD  9104  PUNTAL  EUROPAC  DE TRONCOS RECOLLIDOS NA ZONA