Navellos 2013

Folla de control de camións: Navellos 2013

Data Hora Saída Matrícula Nº de guía Tipo de Carga Destino Observacións
24/09/13  10:00  97-62-0F  7305  PUNTAL  EUROPAC  modelo de control de camions
 24/09/13  11:45  53-30-PL  7180  PUNTAL  EUROPAC
 24/09/13  16:30  97-62-OF  7306  PUNTAL  EUROPAC
25/09/13 10:00 28-42-ZD 7133 PUNTAL EUROPAC
25/09/13 16:00 53-30-PL 7081 PUNTAL EUROPAC
25/09/13 16:40 97-62-OF 7307 PUNTAL EUROPAC
26/09/13 16:30 28-42-2D 5643 VIGAS PEREZ
26/09/13 14:30 28-42-ZD 7135 PUNTAL EUROPAC
26/09/13 17:10 97-62-OF 7310 PUNTAL EUROPAC
27/09/13 09:30 28-42-ZD 5647 VIGAS PEREZ
27/09/13 11:00 53-30-PL 7182 PUNTAL EUROPAC
27/09/13 16:00 28-42-ZD 7136 PUNTAL EUROPAC
30/09/13 09.35 28-42-ZD 5648 VIGAS PEREZ
30/09/13 12:15 97-62-OF 7314 PUNTAL EUROPAC
30/09/13 16:00 28-42-ZD 7137 PUNTAL EUROPAC  factura 016
01/10/13 10:00 28-42-ZD 5650 VIGAS PEREZ
01/10/13 15:00 53-30-PL 7187 PUNTAL EUROPAC
 01/10/13  17:20  28-42-ZD  7138 PUNTAL EUROPAC
 02/10/13  09:30  28-42-ZD  5702 VIGAS PEREZ
 02/10/13  12:30  97-62-OF  7318 PUNTAL EUROPAC
 02/10/13  14:30  53-30-PL  7188 PUNTAL EUROPAC
 03/10/13  09:45  28-42-ZD  5704 VIGAS PEREZ
 03/10/13  10:10  97-62-OF  7320 PUNTAL EUROPAC
 03/10/13  14:30  28-42-ZD  7140 PUNTAL EUROPAC
 03/10/13  16:00  97-62-OF  7321 PUNTAL EUROPAC
 04/10/13  09:10  28-42-ZD  5706 VIGAS PEREZ
 04/10/13  10:00  97-62-OF  7322 PUNTAL EUROPAC
 04/10/13  11:00  53 30 PL  7191 PUNTAL EUROPAC
 04/10/13  14:45  97-62-OF  7323 PUNTAL EUROPAC
 04/10/13  16:00  53 30 PL  7192 PUNTAL EUROPAC
 07/10/13  09:00  28-42-ZD  5709 VIGAS PEREZ
 07/10/13  09:50  97 62 OF  7524 PUNTAL EUROPAC
 07/10/13  13:00  53 30 PL  7193 PUNTAL EUROPAC
 07/10/13  14:30  28 42 ZD  7142 PUNTAL EUROPAC
 08/10/13  08:10  28 42 ZD  5711 VIGAS PEREZ
 08/10/13  09:00  97 62 0F  7326 PUNTAL EUROPAC
 08/10/13  09:30  53 30 PL  7194 PUNTAL EUROPAC
 08/10/13  11:45  28 42 ZD  5712 VIGAS PEREZ
 08/10/13  15:00  97 62 OF  7327 PUNTAL EUROPAC
 08/10/13  16:00  28 42 ZD  7143 PUNTAL EUROPAC
 09/10/13  08:15  28 42 ZD  5714 VIGAS PEREZ
 09/10/13  09:30  97 62 OF  7328 PUNTAL EUROPAC
 09/10/13  10:30  53 30 PL  7196 PUNTAL EUROPAC
 09/10/13  12:00  28 42 ZD  5715 VIGAS PEREZ
 09/10/13  15:20  97 62 OF  7329 PUNTAL EUROPAC
 09/10/13  16:00  28 42 ZD  7144 PUNTAL EUROPAC
 10/10/13  08:10  28 42 ZD  5717 VIGAS PEREZ
 10/10/13  09:35  97 62 OF  7330 PUNTAL EUROPAC
 10/10/13  10:00  53 30 PL  7198 PUNTAL EUROPAC
 10/10/13  14:00  28 42 ZD  7145 PUNTAL EUROPAC
 10/10/13  15:00  97 62 OF  7331 PUNTAL EUROPAC
 11/10/13  08:00  28 42 ZD  5719 VIGAS PEREZ
 11/10/13  09:00  97 62 OF  7332 PUNTAL EUROPAC
 11/10/13  11:45  28 42 ZD  5720 VIGAS PEREZ
 11/10/13  16:00  28 42 ZD  7146 PUNTAL EUROPAC
 14/10/13  08:15  28 42 ZD  5723 VIGAS PEREZ
 14/10/13  09:30  97 62 OF  7334 PUNTAL EUROPAC
 14/10/13  10:00  53 30 PL  7403 PUNTAL EUROPAC
 14/10/13  12:00  28 42 ZD  5724 VIGAS PEREZ
 14/10/13  15:15  97 62 OF  7335 PUNTAL EUROPAC
 14/10/13  16:00  28 42 ZD  7147 PUNTAL EUROPAC
 15/10/13  09:40  28 42 ZD  5725 VIGAS PEREZ
 15/10/13  11:45  97 62 OF  7336 PUNTAL EUROPAC
 15/10/13  14:30  53 30 PL  7404 PUNTAL EUROPAC
 15/10/13  15:30  28 42 ZD  7148 PUNTAL EUROPAC  factura 017
 16/10/13  13:15  28 42 ZD  7149 PUNTAL EUROPAC
 16/10/13  15:30  53 30 PL  7405 PUNTAL EUROPAC
 17/10/13  08:30  28 42 ZD  5728 VIGAS PEREZ
 17/10/13  10:15  53 30 PL  7406 PUNTAL EUROPAC
 17/10/13  14:00  28 42 ZD  7150 PUNTAL EUROPAC
 17/10/13  16:00  53 30 PL  7407 PUNTAL EUROPAC
 18/10/13  08:15  28 42 ZD  5730 VIGAS PEREZ
 18/10/13  09:30  97 62 OF  7342 PUNTAL EUROPAC
 18/10/13  12:00  53 30 PL  7498 PUNTAL EUROPAC
 18/10/13  14:30  28 42 ZD  7251 PUNTAL EUROPAC
 21/10/13  08:20  28 42 ZD  5732 VIGAS PEREZ
 21/10/13  10:00  53 30 PL  7409 PUNTAL EUROPAC
 21/10/13  14:00  28 42 ZD  7252 PUNTAL EUROPAC
 21/10/13  16:00  53 30 PL  7410 PUNTAL EUROPAC
 22/10/13  08:15  28 42 ZD  5734 VIGAS PEREZ
 22/10/13  11:00  53 30 PL  7411 PUNTAL EUROPAC
 22/10/13  14:00  28 42 ZD  7253 PUNTAL EUROPAC
 23/10/54  08:15  28 42 ZD  5736 VIGAS PEREZ
 23/10/54  09:40  97 62 OF  7348 PUNTAL EUROPAC
 23/10/54  14:20  28 42 ZD  7254 PUNTAL EUROPAC
 23/10/54  15:40  97 62 OF  7439 PUNTAL EUROPAC
 24/10/13  08:30  28 42 ZD  5738 VIGAS PEREZ
 24/10/13  09:30  97 62 OF  7350 PUNTAL EUROPAC
 24/10/13  12:15  28 42 ZD  5739 VIGAS PEREZ
 24/10/13  14:30  28 42 ZD  7255 PUNTAL EUROPAC
 28/10/13  09:00  28 42 ZD  5743 VIGAS PEREZ
 28/10/13  10:30  53 30 PL  7417 PUNTAL EUROPAC
 28/10/13  15:30  28 42 ZD  7255 PUNTAL EUROPAC
 29/10/13  08:15  28 42 ZD  7258 PUNTAL EUROPAC
 29/10/13  10:00  53 30 PL  7418 PUNTAL EUROPAC
 29/10/13  14:00  28 42 ZD  7259 PUNTAL EUROPAC
29/10/13  16:10  53 30 PL  7419 PUNTAL EUROPAC
30/10/13  08:00  28 42 ZD  7260 PUNTAL EUROPAC
 30/10/13  09:10  97 62 OF  7455 PUNTAL EUROPAC
 30/10/13  10:15  53 30 PL  7420 PUNTAL EUROPAC
 30/10/13  14:00  28 42 ZD  7261 PUNTAL EUROPAC
 30/10/13  15:25  97 62 OF  7456 PUNTAL EUROPAC
 31/10/13  08:15  28 42 ZD  5749 VIGAS PEREZ
 31/10/13  09:30  97 62 OF  7457 PUNTAL EUROPAC
 31/10/13  12:15  28 42 ZD  5750 VIGAS PEREZ
 31/10/13  14:45  97 62 OF  7458 PUNTAL EUROPAC
 31/10/13  16:00  28 42 ZD  7262 PUNTAL EUROPAC  factura 018
 04/11/13  08:45  28 42 ZD  5852  PUNTAL EUROPAC
 04/11/13  10:10  97 62 OF  7460  PUNTAL EUROPAC
 04/11/13  14:00  28 42 ZD  7264  PUNTAL EUROPAC
 05/11/13  08:30  28 42 ZD  7265  PUNTAL EUROPAC
 05/11/13  09:00  53 30 PL  7427  PUNTAL EUROPAC
 05/11/13  11:00  97 62 OF  7461  PUNTAL EUROPAC
 05/11/13  14:15  28 42 ZD  7266  PUNTAL EUROPAC
 07/11/13  08:15  28 42 ZD  5858  VIGAS  PEREZ
 07/11/13  09:30  53 30 PL  7431  PUNTAL  EUROPAC
 07/11/13  12:15  28 42 ZD  5859  VIGAS  PEREZ
 08/11/13  08:30  28 42 ZD  5861  VIGAS  PEREZ
 08/11/13  09:00  53 30 PL  7432  PUNTAL  EUROPAC
 08/11/13  13:00  28 42 ZD  5861  VIGAS  PEREZ
 08/11/13  15:00  97 62 OF  7467  PUNTAL  EUROPAC
 11/11/13  09:00  53 30 PL  7434  PUNTAL  EUROPAC
 11/11/13  15:20  97 62 OF  7469  PUNTAL  EUROPAC
 12/11/13  08:50  97 62 OF  7470  PUNTAL  EUROPAC
 12/11/13  10:00  28 42 ZD  5866  VIGAS  PEREZ
 12/11/13  14:00  28 42 ZD  7271  PUNTAL  EUROPAC
 12/11/13  15:00  53 30 PL  7437  PUNTAL  EUROPAC
 13/11/13  08:00  28 42 ZD  5868  VIGAS  PEREZ
 13/11/13  09:00  74 37 TB  7501  PUNTAL  EUROPAC
 13/11/13  09:00  53 30 PL  7438  PUNTAL  EUROPAC
 13/11/13  11:45  28 42 ZD  5869  VIGAS  PEREZ
 13/11/13  15:00  53 30 PL  7439  PUNTAL  EUROPAC
 13/11/13  16:00  74 37 TB  7502  PUNTAL  EUROPAC
 13/11/13  17:00  28 42 ZD  7272  PUNTAL  EUROPAC
 14/11/13  08:00  28 42 ZD  5871  VIGAS  PEREZ
 14/11/13  09:00   53 30 PL  7440  PUNTAL  EUROPAC
 14/11/13  11:30  28 42 ZD  5872  VIGAS  PEREZ
15/11/13  08:35  97 62 OF  7476  PUNTAL  EUROPAC
 15/11/13  08:35  74 37 TB  7503  PUNTAL  EUROPAC
 15/11/13  09:45  53 30 PL  7441  PUNTAL  EUROPAC
 15/11/13  14:30  74 37 TB  7504  PUNTAL  EUROPAC  factura 019
 18/11/13  08:30  74 37 TB  7505  PUNTAL  EUROPAC
 18/11/13  09:00  53 30 PL  7443  PUNTAL  EUROPAC
 18/11/13  10:00  28 42 ZD  5877  VIGAS  PEREZ
 18/11/13  14:30  74 37 TB  7506  PUNTAL  EUROPAC
 18/11/13  15:30   53 30 PL  7444  PUNTAL  EUROPAC
 19/11/13  08:30   97 62 OF  7480  PUNTAL  EUROPAC
 19/11/13  09:00  74 37 TB  7507  PUNTAL  EUROPAC
 19/11/13  10:00  53 30 PL  7445  PUNTAL  EUROPAC
 19/11/13  15:15   97 62 OF  7481  PUNTAL  EUROPAC
 19/11/13  15:30  74 37 TB  7508  PUNTAL  EUROPAC
 20/11/13  08:40  97 62 OF  7482  PUNTAL  EUROPAC
 20/11/13  10:00  28 42 ZD  5882  VIGAS  PEREZ
 20/11/13  11:00  74 37 TB  7509  PUNTAL  EUROPAC
 20/11/13  15:10  97 62 OF  7483  PUNTAL  EUROPAC
 21/11/13  08:30  74 37 TB  7510  PUNTAL  EUROPAC
 21/11/13  08:40  28 42 ZD  5884  VIGAS  PEREZ
 21/11/13  09:30  53 30 PL  7450 PUNTAL  EUROPAC
 21/11/13  09:35  58 EB 73  7449  PUNTAL  EUROPAC
 21/11/13  12:00  28 42 ZD  5885  VIGAS  PEREZ
 21/11/13  15:00  74 37 TB  7511  PUNTAL  EUROPAC
 22/11/13  08:30  97 62 OF  7486  PUNTAL  EUROPAC
 22/11/13  09:00  74 37 TB  7512  PUNTAL  EUROPAC
 22/11/13  10:30  53 30 PL  7553  PUNTAL  EUROPAC
 22/11/13  15:00  74 37 TB  7513  PUNTAL  EUROPAC
 25/11/13  08:00  74 37 TB  7514  PUNTAL  EUROPAC
 25/11/13  10:00  28 42 ZD  5890  VIGAS  PEREZ
 25/11/13  10:30  53 30 PL  7556  PUNTAL  EUROPAC
 25/11/13  14:30  74 37 TB  7515  PUNTAL  EUROPAC
 26/11/13  08:15  28 42 ZD  5892  VIGAS  PEREZ
 26/11/13  09:00  74 37 TB  7516  PUNTAL  EUROPAC
 26/11/13  09:30  53 30 PL  7558  PUNTAL  EUROPAC
 26/11/13  16:00  74 37 TB  7517  PUNTAL  EUROPAC
 27/11/13  08:30   74 37 TB  7518  PUNTAL  EUROPAC
 27/11/13  10:00  53 30 PL  7560  PUNTAL  EUROPAC
 27/11/13  11:00  28 42 ZD  5895  VIGAS  PEREZ
 27/11/13  16:00   74 37 TB  7519  PUNTAL  EUROPAC
 28/11/13  08:15  28 42 ZD  5896  VIGAS  PEREZ
 28/11/13  09:30  74 37 TB  7520  PUNTAL  EUROPAC
 28/11/13  12:00  28 42 ZD  5897  VIGAS  PEREZ
 28/11/13  15:00  53 30 PL  7561  PUNTAL  EUROPAC
 28/11/13  16:00  74 37 TB  7521  PUNTAL  EUROPAC
 29/11/13  08:15  28 42 ZD  5900  VIGAS  PEREZ
 29/11/13  09:30  74 37 TB  7522  PUNTAL   EUROPAC
 29/11/13  12:00  28 42 ZD  6001  VIGAS  PEREZ
 29/11/13  16:00  74 37 TB  7523  PUNTAL   EUROPAC  factura 022factura 021factura 020
 02/12/13  08:20  28 42 ZD  6003  VIGAS PEREZ
 02/12/13  09:00  53 3O PL  7562  PUNTAL  EUROPAC
 02/12/13  10:10  58 EB 73  7702  PUNTAL  EUROPAC
 02/12/13  11:00  74 37 TB  7524  PUNTAL  EUROPAC
 02/12/13  12:30  28 42 ZD  6004  VIGAS  PEREZ
 03/12/13  08:00  28 42 ZD  6006  VIGAS  PEREZ
 03/12/13  09:00  53 30 PL  7564  PUNTAL  EUROPAC
 03/12/13  12:00  28 42 ZD  6007  VIGAS  PEREZ
 03/12/13  12:30  74 37 TB  7525  PUNTAL  EUROPAC
 03/12/13  15:30  53 30 PL  7565  PUNTAL  EUROPAC
 04/12/13  08:00  28 42 ZD  6009  VIGAS  PEREZ
 04/12/13  09:00  74 37 TB  7526  PUNTAL  EUROPAC
 04/12/13  12:00  28 42 ZD  6010  VIGAS  PEREZ
 04/12/13  15:00  53 30 PL  7567  PUNTAL  EUROPAC
 04/12/13  16:30  74 37 TB  7527  PUNTAL  EUROPAC
 05/12/13  08:00  28 42 ZD  6012  VIGAS  PEREZ
 05/12/13  09:30  74 37 TB  7528  PUNTAL  EUROPAC
 05/12/13  10:30  53 30 PL  7568  PUNTAL  EUROPAC
 05/12/13  12:00  28 42 ZD  6013  VIGAS  PEREZ
 06/12/13  09:00  28 42 ZD  7292  PUNTAL EUROPAC
 06/12/13  09:30  44 CA 21  7859  PUNTAL  EUROPAC
 06/12/13  10:00  74 37 TB  7529  PUNTAL  EUROPAC
 06/12/13  11:00   53 30 PL  7570  PUNTAL  EUROPAC
 06/12/13  15:00  74 37 TB  7530  PUNTAL  EUROPAC
 09/12/13  08:30  28 42 ZD  6017  VIGAS  PEREZ
 09/12/13  09:30  44 CA 21  7861  PUNTAL  EUROPAC
 09/12/13  10:00  74 37 TB  7531  PUNTAL  EUROPAC
 09/12/13  11:00  53 30 PL  7572  PUNTAL  EUROPAC
 09/12/13  12:00  28 42 ZD  6020  VIGAS  PEREZ
 09/12/13  16:00  74 37 TB  7532  PUNTAL  EUROPAC
 09/12/13  17:00  53 30 PL  7573  PUNTAL  EUROPAC
 10/12/13  08:20  28 42 ZD  6022  VIGAS  PEREZ
 10/12/13  12:15  28 42 ZD  6023  VIGAS  PEREZ
 10/12/13  12:00  53 30 PL  7574  PUNTAL  EUROPAC
 10/12/13  15:10  96 72 OF  7610  PUNTAL  EUROPAC
 10/12/13  15:30  44 CA 21  7864  PUNTAL  EUROPAC
 11/12/13  08:20  28 42 ZD  6025  VIGAS  PEREZ
 11/12/13  09:00  53 30 PL  7575  PUNTAL  EUROPAC
 11/12/13  12:00  28 42 ZD  6026  VIGAS  PEREZ
12/12/2013 8:20 28 42 ZD 7297 PUNTAL EUROPAC
12/12/2013 9:30 74 37 TB 7533 PUNTAL EUROPAC
12/12/2013 13:25 44 CA 21 7868 PUNTAL EUROPAC
12/12/2013 15:30 74 37 TB 7534 PUNTAL EUROPAC
13/12/2013 8:30 28 42 ZD 7299 PUNTAL EUROPAC
13/12/2013 10:10 97 62 OF 7616 PUNTAL EUROPAC
13/12/2013 11:00 74 37 TB 7535 PUNTAL EUROPAC
13/12/2013 15:00 28 42 ZD 7300 PUNTAL EUROPAC
13/12/2013 15:15 53 30 PL 7579 PUNTAL EUROPAC
13/12/2013 16:30 74 37 TB 7536 PUNTAL EUROPAC
16/12/2013 8:00 28 42 ZD 6032 VIGA PEREZ G.
16/12/2013 9:00 74 37 TB 7537 PUNTAL EUROPAC
16/12/2013 10:00 53 30 PL 7580 PUNTAL EUROPAC
16/12/2013 12:30 28 42 ZD 6033 VIGA PEREZ G.
16/12/2013 16:00 74 37 TB 7538 PUNTAL EUROPAC
17/12/2013 9:15 28 42 ZD 7952 PUNTAL EUROPAC
17/12/2013 10:00 44 CA 21 7874 PUNTAL EUROPAC
17/12/2013 10:20 74 37 TB 7539 PUNTAL EUROPAC
17/12/2013 15:00 53 30 PL 7583 PUNTAL EUROPAC
17/12/2013 16:00 74 37 TB 7540 PUNTAL EUROPAC
18/12/2013 8:15 28 42 ZD 7653 PUNTAL EUROPAC
18/12/2013 9:20 53 30 PL 7584 PUNTAL EUROPAC
18/12/2013 10:00 74 37 TB 7541 PUNTAL EUROPAC
18/12/2013 14:15 28 42 ZD 7655 PUNTAL EUROPAC
18/12/2013 16:30 74 37 TB 7542 PUNTAL EUROPAC
19/12/2013 8:30 28 42 ZD 7656 PUNTAL EUROPAC
19/12/2013 9:15 97 62 OF 7624 PUNTAL EUROPAC
19/12/2013 10:00 53 30 PL 7586 PUNTAL EUROPAC
19/12/2013 14:00 28 42 ZD 7657 PUNTAL EUROPAC
20/12/2013 8:00 28 42 ZD 6041 VIGA PEREZ G.
20/12/2013 9:00 53 30 PL 7587 PUNTAL EUROPAC
20/12/2013 12:00 28 42 ZD 6042 VIGA PEREZ G.
20/12/2013 14:00 44 CA 21 7881 PUNTAL EUROPAC
20/12/2013 15:30 53 30 PL 7588 PUNTAL EUROPAC
23/12/2013 9:00 28 42 ZD 7659 PUNTAL EUROPAC
23/12/2013 10:00 53 30 PL 7589 PUNTAL EUROPAC
23/12/2013 11:00 74 37 TB 7543 PUNTAL EUROPAC
23/12/2013 13:30 28 42 ZD 7660 PUNTAL EUROPAC
23/12/2013 16:00 53 30 PL 7590 PUNTAL EUROPAC
26/12/2013 8:15 28 42 ZD 6046 VIGA PEREZ G.
26/12/2013 9:35 97 62 OF 7630 PUNTAL EUROPAC
26/12/2013 10:30 53 30 PL 7591 PUNTAL EUROPAC
26/12/2013 12:15 28 42 ZD 6047 VIGA PEREZ G.
26/12/2013 16:00 97 62 OF 7634 PUNTAL EUROPAC
27/12/2013 8:00 28 42 ZD 6049 VIGA PEREZ G.
27/12/2013 9:15 97 62 OF 7632 PUNTAL EUROPAC
27/12/2013 10:00 53 30 PL 7593 PUNTAL EUROPAC
27/12/2013 12:00 28 42 ZD 6050 VIGA PEREZ G.
27/12/2013 14:35 97 62 OF 7533 PUNTAL EUROPAC
30/12/2013 8:30 28 42 ZD 7663 PUNTAL EUROPAC
30/12/2013 10:00 97 62 OF 7635 PUNTAL EUROPAC
30/12/2013 14:00 28 42 ZD 7664 PUNTAL EUROPAC
30/12/2013 15:30 44 CA 21 7889 PUNTAL EUROPAC
30/12/2013 16:00 53 30 PL 7596 PUNTAL EUROPAC  factura 026