Formación…

Algunhas imaxes das accións de formación para traballadores forestais en canto a uso de maquinaria e prevención de riscos laborais.

Sesións realizadas en O Rosal o 13/10/2020 na nosa Comunidade.

Forón desenvoltas pola AFG co financiamento da: XERA – Axencia Galega da Industria Forestal.