Repoboando…

Cuadrillas da Comunidade plantando en Portecelo.

Mais de 4.000 pes para nosos montes neste 2021. Repoboación de unhas 6 ha reinvertindo 13.500.00€