Enderezos

enderezos electronicos:

comunidade@montesdorosal.com

————————————————————————————————————-

presidente@montesdorosal.com


denominacion da empresa:

Comunidade de Montes Veciñais en Mán Comun de Sta. Mariña d´O Rosal

——————————————————————————————————————-

enderezo abreviado:

CMVMC. Sta. Mariña d´O Rosal

Cño. da Salgosa,2  

Rotea/Novás    36770    O ROSAL

——————————————————————————————————————–