Links de interese

 

LEI 03/2007; Prevención de Incendios.

http://www.medioruralemar.xunta.es/fileadmin/arquivos/publicacions/2013/LeiDeIncendios/gal/Lei_03-07_de_prevenc_e_defensa_contra_os_incend__galego_.pdf

 

LEI 10/2008; Residuos de Galicia.

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2008/20081118/Anuncio4311A_es.html

 

LEI 9/2001; Conservación da Natureza.

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2001/20010904/AnuncioE1EA_gl.html

 

 

Visor de mapas do territorio galego.

http://mapas.xunta.es/visores/descargas/