Actividades Orgánicas

A celebrar na sede social:

– Asamblea Xeneral dos Comuneiros. Convocadas segun os   Estatutos.

– Xunta Rectora. Reunese, pola mañan, o ultimo domingo de cada mes.