Asemblea Xeneral Ordinaria 2017

O pasado domingo 19 Marzo celebrouse Asemblea Xeral Ordinaria na sede social da nosa Comunidade de Montes. Con grande asistencia de comuneiros seguironse as contas e os proxectos que levara adiante a Xunta Rectora, dos que se destaca aprobacion de xestions para o cambeo de tractor. Tras duas horas de reunion, levantouse a sesion, pasando a sortear dous cabritos “dE mArcA SXian” entre os asistentes.