Casetas

Situadas en alturas extratexicas, as casetas utilizabanse para recollerse nas labouras de vixiancias, cos enseres para o xantar e descanso. Feitas en ladrillo ou granito, foron de gran utilidade nos tempos onde os desplazamentos ian de vagar.